بیماری خودایمنی ا لتهاب غده ی سپر مانند

بیماری هاشیموتو

 

از نگر ما بیماری هاشیموتو یک بیماری کلاف ایمنی است که در آن بافت های غده ی سپر مانند (تیروئید) بوسیله ی کلاف های ایمنی مورد حمله قرار گرفته ومتلاشی می شوند. این بیماری بوسیله ی درمان به روش لغو کلاف های ایمنی کاملن قابل ریشه کنی است. کلینیک ما تجربه ی درمان موفق هزاران بیمار مبتلا به این بیماری را دارد. اما بافت های صدمه دیده ی غده ی سپرمانند که به بافت پیوندی تبدیل شده اند قابل بازسازی نیستند