روزگاری ارزش های اخلاقی ،تمایل به عدالت،درستی و صداقت نشانه ی افتخار و غرور خبر نگاران بود.

روزگاری جهان به هر دستاورد علمی بشر بر روی کره ی زمین افتخار می کرد متاسفانه  این دوره با شتاب گذ شت  ودرگذشته محو شد.جهان از تکنولوژی پر شد وزندگی راحت تر گردید. موج  شکست ها ونا دارایی ها از میان موج جهان عبور می کرد

امروزه با خط پر رنگی از بین دو گروه از هم بیگانه می گذرد. از یک  سو ناامیدان و رانده شدگان و از سوی دیگر بیگانه به رنج های آنها،مردمی که زندگی سبکسرانه وخوشبخت خود را می گذرانند

 

خبرنگار متعهد!

با هدف نجات جان میلیون ها انسان بیگناه ،از تو انتظار می رود  در بازسازی ارزش های علمی و اخلاقی  بشر شرکت فعال داشته باشی.

هرروزازایدز 20هزارانسان می میرند ،هر ساعت از سرطان12 نفر از دنیا میروند و15 نفر به آن مبتلا می شوند،2 میلیارد از 6میلیارد جمعیت جهان به یکی از بیماری های دستگاه گردش خون  مبتلا هستند،350 میلیون انسان از بیماری های سیستمیک رنج می برند،17 میلیون با بیماری تالاسمی  در جهان وجود دارد.

روش درمان نوینی برای ریشه کن کردن تمام این بیماری ها وجود دارد.متاسفانه باورهای نابجایی مبنی بر اینکه تمام  پژوهش های

علمی فقط باید از واشنگتن و لندن بیایند،مانع پایه گرفتن این روش های علمی می شوند.از سوی دیگر  فریبکاران و کلاهبرداران و

دانشمندان دروغین  دانش پژشکی ،باور و اعتماد مردم را به  دستاورد های راستین علمی مخدوش می کند.

دو راه باقی می ماند:یا خاموش ماند و با خاموشی خود به رنج و نابودی مردم بی گناه دامن زدو یا به ندای  وجدان  خویش گوش فرا داده و به جریان جهان باز سازی برای نجات جان میلیون ها بر خاست.

با حساب ویژگی های عصر، پیشنهاد ما را می توانید هم  از  نگر انسانی ،علمی وهم از نظر مالی  برداشت  کنید. ما در هر موردی آماده ی همکاری هستیم.

 

با احترام دکتر شیردل


اول دسامبر روز جهانی ایدز است. نظر رایج درباره ی ایدز را همه می دانند. اما از پشت پرده های این ماجرا کمتر کسی چیز

Download
AIDS is curable
AIDS is curable (farsi).pdf
Adobe Acrobat Document 1.9 MB