مشکل ایدز،سرطان ، فشارخون، نارسایی رگ های تاجی قلب، آریتمی و بیماری های سیستمیک از نگر پژشکی حل شده اند . ما امکان آن را داریم که در برابر هر مرجع علمی پژشکی آن را ثابت  کنیم. بی تفاوتی دستگاه دولتی  پول اندوزی و انگیزه های مردمی اینها هستند عواملی که سخن ما را غیر قابل باور جلوه می دهد

 

کلینیک دکتر شیردل در سال 2000براساس دستاوردهای علمی کیفیت نوی در زمینه ی پژشکی تا سیس شده است . کارما ریشه کنی کامل بیماری های فشار خون ،  نارسایی کرونار، آریتمی ،عوارض بیماری قند و  بیماری های سیستمیک است. پژوهشهایی نوینی هم در زمینه ی سرطان و ایدز داریم .

ما فقط در محدوده ی  پژشکی علمی کار می کنیم  اما فرق روش های ما با پژشکی  رایج این است که درمان ما نه تنها نشانه ی بیماری ،بلکه پایه ی آن را ریشه کن می کند.

در کلینیک دکتر شیردل  همچنین دوره هایی درمانی  برای کاهش سن بیولوژیک و پیشگیری سکته های  قلبی و مغزی انجام می گیرد.