.

اسگلرودرمی قابل درمان است

 

بیماری سخت پوستی یا همان اسكلرودرمی از گروه بیماری های روماتیسمی است که در آن کلاف های ایمنی بیشتر پوست را مورد حمله قرار می دهند. اما اعضای دیگر نیز کم و بیش در این بیماری بوسیله ی کلاف های ایمنی صدمه می بینند. بیماری سخت پوستی نیز مانند تمام بیماری های این گروه با لغو جریان کلاف ایمنی قابل درمان است اما تغییرات پوستی ناشی از این بیماری قابل بازگشت نیستند زیرا که گذر از بافت تخصصی به بافت پیوندی یک مسیر یکسو است. یعنی از بافت تخصصی می توان بافت پیوندی که ازنگر بیولوژیک بافت بیشتری است ساخت اما از بافت پیوندی نمی توان هیچ بافت تخصصی ایجاد کرد.